JOBS

Content Reviewer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

พัฒนากลยุทธ์เนื้อหาที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางการตลาดในระยะสั้นและระยะยาว
ทำความเข้าใจกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียออนไลน์
ทำงานร่วมกับทีมการตลาดและการออกแบบเพื่อวางแผนและพัฒนาเนื้อหา สไตล์ และเค้าโครงของเว็บไซต์
แก้ไข ตรวจทาน และปรับปรุงบทความของนักเขียน

เราต้องการอะไรจากคุณ

  • ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง กดดัน และเข้าใจตัวเลขและงบประมาณ
  • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง.
  • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี.

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • เพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาตาม SEO จัดการการกระจายเนื้อหาไปยังช่องทางออนไลน์และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อเพิ่มการเข้าชมเว็บ
    ติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการพัฒนาและแนวคิดล่าสุดเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชมที่สามารถจัดการทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Web Developer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

 คุณช่วยออกแบบใหม่และปรับปรุงการทำงานโดยรวมของเว็บไซต์ของคุณ คุณพบปะและโต้ตอบกับลูกค้าหรือผู้บริหารเพื่อพัฒนาแนวคิดและดำเนินการตามวิสัยทัศน์ของพวกเขา ดังนั้นคุณต้องมีความคิดสร้างสรรค์และคิดนอกกรอบ การควบคุมความเร็วและการเคลื่อนไหว

เราต้องการอะไรจากคุณ

วุฒิปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ผู้สำเร็จการศึกษาล่าสุดควรสมัคร
ความรู้เชิงปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีการพัฒนาส่วนหน้า เช่น JavaScript, HTML, CSS, SASS, AJAX และ JSON

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ
  • รวบรวมข้อกำหนดเฉพาะและเสนอแนวทางแก้ไข
  • ติดตามเทรนด์เทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ

Digital Marketer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

• ควบคุม/ตรวจ/วางแผน Creative Direction และ Facebook, Google Ads ว่าสอดคล้องกับกลยุทธ์รวมถึงผลลัพธ์ที่คาดหวังหรือไม่
• แสดงความเห็นแบบเต็มที่ในที่ประชุม และ พร้อมปรับเปลี่ยนการทำงานตามสถานการณ์ทางการตลาด

เราต้องการอะไรจากคุณ

• ประสบการณ์ในการทำการตลาดออนไลน์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
• หากจบการตลาด มีใบเซอร์ หรือ พอร์ทผลงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• Can-Do Attitude เชื่อว่าทุกปัญหามีทางออก และเราสามารถหาวิธีมาทำได้ (โดยไม่ต้องทำเองก็ได้)
• อยากเห็นลูกค้าประสบความสำเร็จ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

• ทำ Marketing Plan ออกมาเป็นStrategic Direction & Implement Planning
• ประสานงานระหว่างลูกค้า และทีมงาน รวมถึง Freelance/Outsource ให้งานเรียบร้อยตาม Timeline / Cost / Quality ที่ตกลงกันไว้
• มีทักษะในการขาย และ ให้คำปรึกษากับลูกค้า